CORONA UPDATE 15 JANUARI 2021

Door Henri Evens - 11 maanden geleden
#clubDoor de laatst genomen COVID maatregelen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, wordt CODE ROOD voor de sport VOORLOPIG verlengd tot 1 MAART 2021.

In het laatste gepubliceerd Ministerieel Besluit werd een aanpassing gedaan inzake de termijn waarvoor de maatregelen gelden:

CODE ROOD voor sport verlengd van 15 januari 2021 ➽ 1 maart 2021Betreffende toegang tot sportcentra voor kinderen tot en met 12 jaar (geboortejaar 2008 of later) werd er niets aangepast. Zij mogen nog steeds trainen mits toestemming van de lokale overheid.

Let wel, vanaf 1 januari worden deze geboortejaren aangepast, dan spreken we over 2009 en later. Iedereen die in 2021, 13 jaar wordt kan uiteraard blijven trainen tot zij 13 worden.

Voor alle andere zaken blijven de eerder genoemde maatregelen van kracht inzake het indoor sporten:
  •  voor zover het geen zwembad betreft, groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs;
  • voor zover het geen zwembad betreft, sportstages en kampen georganiseerd door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar;
  •  trainingen van professionele sporters;
  •  professionele wedstrijden;
  •  andere activiteiten dan sportactiviteiten, voor zover deze zijn toegelaten volgens de bepalingen van dit besluit en de geldende protocollen.

De lokale overheid mag steeds extra maatregelen opleggen op de gestelde richtlijnen die bijgevolg gerespecteerd moeten worden.

Het scenario om een veilige opstart te garanderen wordt op ten laatste 18 december bekend gemaakt.

Voor alle info en vragen met betrekking tot deze nieuwe maatregelen kan u zich wenden tot het e-mailadres: corona@volleyvlaanderen.be


Top